przesuń do treści
BiP

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Nędza

 • Krystian Dolipski
 • ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. nr 12
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 66 60 463
 • e-mail: krystian.dolipski[at]nedza.pl

Do zadań i kompetencji sekretarza należą w szczególności:

 • Organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, nadzór nad właściwym przepływem informacji publicznych, analiza warunków pracy w Urzędzie, podejmowanie inicjatywy ich usprawnienia.
 • Opracowywanie projektów statutów i regulaminów urzędu i jednostek gminy.
 • Prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta.
 • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, sprawnego obiegu dokumentów.
 • Współpraca z organami wykonawczymi jednostek pomocniczych, obsługa zebrań z mieszkańcami, ewidencja sołtysów i protokołów zebrań z mieszkańcami, ewidencja sołtysów i protokołów zebrań z mieszkańcami, organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 • Przygotowanie okresowych ocen pracy kierowników i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach dokonywanych przez Wójta Gminy.
 • Organizowanie w porozumieniu z Wójtem naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Organizowanie służby przygotowawczej pracowników Urzędu.
 • Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom Urzędu.
 • Dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu.
 • Nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu.
 • Nadzór nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, wykonującymi prace społecznie użyteczne, stażami i praktykami studenckimi i uczniowskimi.
 • Prowadzenie rejestru skarg na działalność Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, nadzór nad terminowym załatwianiem skarg.
 • Koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, parlamentarnymi, samorządowymi, ławników do sądów powszechnych oraz przeprowadzanymi referendami.
 • Kontrola zarządcza: 
 • a. koordynowanie całości zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • b. badanie realizacji celów kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy w oparciu o roczny plan kontroli.
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta w ramach udzielonego upoważnienia.
  ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU: • głównego specjalisty ds. oświaty i sportu

Rejestr zmian strony Sekretarz Gminy

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 11:00:50
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:28:01
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:27:59
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2018-05-23 09:27:59
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3806