przesuń do treści
BiP

Wójt Gminy

Wót Gminy Nędza

 • Anna Iskała
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 410 20 18
 • e-mail: wojt[at]nedza.pl

Przyjmowanie stron:

 • po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie

Do zadań i kompetencji wójta należy w szczególności wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • reprezentowanie gminy podczas uroczystości państwowych i lokalnych,
 • kierowanie Urzędem Gminy w rozumieniu kodeksu pracy, w tym:
 • zatwierdzanie zakresów czynności podległych pracowników,
 • realizowanie polityki kadrowej,
 • przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 • wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w przypadku jego nieobecności,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testamentu),
 • powoływanie swoich pełnomocników do określonych spraw i zadań spośród pracowników samorządowych,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy,
 • nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • nadzorowanie całości spraw związanych z nagrywaniem sesji Rady Gminy Nędza. Zasady archiwizacji danych z obrad sesji zgrywanych na wewnętrznym nośniku rejestratora wielościeżkowego zostaną uregulowane w drodze zarządzenia.

Rejestr zmian strony Wójt Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 11:00:22
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-03-21 10:35:16
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-03-21 10:35:13
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-03-21 10:35:13
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 5930