przesuń do treści
BiP

Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych

 • ul. Jana III Sobieskiego 5
 • pok. nr 15  -  sekretariat  (I piętro)
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 410 20 18 albo 32 66 60 458

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 16:00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Do zadań i kompetencji inspektora ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych należy w szczególności:

 • prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń i umów o dzieło,
 • prowadzenie dokumentacji: zgłoszenia do ubezpieczenia,
 • zgłoszenia zmian do ubezpieczenia osób objętych ubezpieczeniem (wynikającej z przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym),
 • prowadzenie czynności kancelaryjnych:
 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej do Urzędu Gminy,
 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy (korespondencja miejscowa i zamiejscowa),
 • prowadzenie księgi korespondencji,
 • przyjmowanie i wysyłanie faxów, telegramów itp.,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • dokonywanie prenumeraty czasopism dla Urzędu Gminy,
 • prowadzenie obsługi sekretarskiej w Urzędzie Gminy,
 • bieżące przeglądanie strony internetowej dotyczącej spraw gminy,
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli zewnętrznych (rejestr).

Rejestr zmian strony Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-04-06 14:23:20
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:12:22
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:12:20
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2018-05-23 09:12:20
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2546