Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych

 • ul. Jana III Sobieskiego 5
 • pok. nr 15  -  sekretariat  (I piętro)
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 410 20 18 albo 32 66 60 458

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 16:00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Do zadań i kompetencji inspektora ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych należy w szczególności:

 • prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń i umów o dzieło,
 • prowadzenie dokumentacji: zgłoszenia do ubezpieczenia,
 • zgłoszenia zmian do ubezpieczenia osób objętych ubezpieczeniem (wynikającej z przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym),
 • prowadzenie czynności kancelaryjnych:
 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej do Urzędu Gminy,
 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy (korespondencja miejscowa i zamiejscowa),
 • prowadzenie księgi korespondencji,
 • przyjmowanie i wysyłanie faxów, telegramów itp.,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • dokonywanie prenumeraty czasopism dla Urzędu Gminy,
 • prowadzenie obsługi sekretarskiej w Urzędzie Gminy,
 • bieżące przeglądanie strony internetowej dotyczącej spraw gminy,
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli zewnętrznych (rejestr).

Redakcja strony: Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl