przesuń do treści
BiP

Stanowisko ds. informatyki i ochrony

 • ul. Jana III Sobieskiego 5
 • pok. nr 7   (parter)
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 66 60 477

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 16:00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Do zadań i kompetencji podinspektora ds. informatyki i ochrony należy w szczególności:

 • obsługa informatyczna w Urzędzie Gminy w zakresie: zakupu sprzętu komputerowego i związanego z tym oprzyrządowania, instalowania programów komputerowych zgodnie z zakupionymi licencjami oraz bieżącego nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie dysponowania hasłami dostępu do programów,
 • ewidencja związana z rozdysponowaniem sprzętu oraz występowanie z wnioskami w sprawie niezbędnych potrzeb dotyczących nowego sprzętu oraz modernizacji sprzętu już zakupionego,
 • realizacja projektu "Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP" w zakresie informatyki,
 • wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: zabezpieczenie logistyczne i materiałowo-techniczne jednostek OSP, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu i mienia,
 • przeprowadzanie rejestracji i udział w poborze obywateli.

Rejestr zmian strony Stanowisko ds. informatyki i ochrony

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 11:12:53
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:11:26
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:11:25
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2018-05-23 09:11:25
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3015