Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Stanowisko ds. informatyki i ochrony

 • ul. Jana III Sobieskiego 5
 • pok. nr 7   (parter)
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 66 60 477

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 16:00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Do zadań i kompetencji podinspektora ds. informatyki i ochrony należy w szczególności:

 • obsługa informatyczna w Urzędzie Gminy w zakresie: zakupu sprzętu komputerowego i związanego z tym oprzyrządowania, instalowania programów komputerowych zgodnie z zakupionymi licencjami oraz bieżącego nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie dysponowania hasłami dostępu do programów,
 • ewidencja związana z rozdysponowaniem sprzętu oraz występowanie z wnioskami w sprawie niezbędnych potrzeb dotyczących nowego sprzętu oraz modernizacji sprzętu już zakupionego,
 • realizacja projektu "Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP" w zakresie informatyki,
 • wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: zabezpieczenie logistyczne i materiałowo-techniczne jednostek OSP, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu i mienia,
 • przeprowadzanie rejestracji i udział w poborze obywateli.

Redakcja strony: Stanowisko ds. informatyki i ochronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2760

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl