przesuń do treści
BiP

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 • ul. Jana III Sobieskiego 5
 • pok. nr 3  (parter)
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 66 60 469

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 16:00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Do zadań i kompetencji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 • dokonywanie przeglądu stanowisk i sporządzanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 • współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa i informowanie o przebiegu tej współpracy kierownika Urzędu Gminy,
 • w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności, zawiadamiając o tym kierownika Urzędu Gminy i właściwą służbę ochrony państwa,
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzór nad jego realizacją,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Rejestr zmian strony Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 11:10:18
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:11:02
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:10:59
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2018-05-23 09:10:59
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2929