Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2020-03-31 12:45:13
Redaktor: Waloszek Daniel
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2020-03-23 10:17:04 Waloszek Daniel Bilans jednostki Urząd Gminy w Nędzy na 31.12.2019 Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 10:17:04 Waloszek Daniel Bilans z wykonania budżetu Gminy Nędza na 31.12.2019.pdf Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 10:12:13 Waloszek Daniel Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy w Nędzy na 31.12.2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 10:11:57 Waloszek Daniel Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej jednostki Urząd Gminy w Nędzy na 31.12.2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 10:11:34 Waloszek Daniel Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy w Nędzy na 31.12.2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 10:09:59 Waloszek Daniel Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy w Nędzy na 31.12.2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 10:09:46 Waloszek Daniel Bilans jednostki Urząd Gminy w Nędzy na 31.12.2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 10:08:12 Waloszek Daniel Bilans z wykonania budżetu Gminy Nędza na 31.12.2019.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 09:38:53 Kalus Waldemar Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-23 09:38:18 Kalus Waldemar Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach w ramach modernizacji ul. Betonowej w Ciechowicach zadanie ujęte w Projekcie pn” Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice ”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla działania: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4296537

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl