przesuń do treści
BiP

Gminne Centrum Kultury

Dane teleadresowe:

 • Gminne Centrum Kultury w Nędzy
 • ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza
 • tel.: 32 410 47 70
 • Dyrektor: Joanna Kazubska
 • p.o. dyrektora: Anna Jegerska-Michalska, nr tel.:  506 141 501
 • specjalista ds. organizacji imprez: Danuta Jarosz.
 • strony www:  www.kulturanedza.blogspot.com, www.facebook.com/GCKNedza
 • adres e-mail: centrum.nedza[at]gmail.com

 GODZINY PRACY:

 • Poniedziałek- Piątek w godz. 9:00-17:00

FILIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W NĘDZY

 • Babice
  ul. Wiejska 68
  47-440 Babice
 • Zawada Książęca
  ul. Raciborska 55
  47-440 Zawada Książęca
 • Górki Śląskie
  ul. Ofiar Oświęcimskich 57
  47-440 Górki Śląskie 
 • Szymocice
  ul. Gliwicka 20
  47-440 Szymocice


Gminne Centrum Kultury w Nędzy jest jednostką organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Nędzy”. Placówka posiada osobowość prawną i rozpoczęła działalność z dniem wpisu do rejestru  gminnych instytucji kultury tj. dnia 13.12.2011 roku.

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA GCK W NĘDZY:

1.    Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
2.    Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Nędza.
3.    Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju.
4.    Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
5.    Tworzenie warunków dla rozwoju różnych form kulturalnych.
6.    Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
7.    Wzbogacenie dorobku kultury Gminy Nędza.

ZADANIA GCK W NĘDZY:

1.    Inicjowanie, promowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i towarzyskiej na terenie Gminy.
2.    Realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami , Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną i organizacjami młodzieżowymi.
3.    Organizowanie działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy we współzawodnictwie z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami.
4.    Współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy.
5.    Organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup ludności poprzez udostępnianie filmów, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw i innych.
6.    Organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych.
7.    Wsparcie dla inicjatyw kulturalnych i społecznych.
8.    Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i grup artystycznych.

Rejestr zmian strony Gminne Centrum Kultury

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2015-03-03 12:49:45
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2018-03-13 08:55:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2018-03-13 08:55:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2018-03-13 08:55:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 8708